Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 7 lutego 2020r.

Oferta z dnia 7 lutego 2020 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570 i 2020) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Nazwa oferenta: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Nazwa zadania: Dokończenie konserwacji szlaku turystycznego KP-4023n Sypniewo - Drożdżenica

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 19 lutego 2020 r. na adres e-mail: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl

Oferta do pobrania tutaj