Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

oferta z dnia 29 stycznia 2020 r.

Oferta z dnia 29 stycznia 2020 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570 i 2020) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Centrum Planowania Przygód

Nazwa zadania: Kujawsko-Pomorskie na Kajaki

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 12 lutego 2020 r. na adres e-mail: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl

oferta do pobrania tutaj