Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 28 stycznia 2020r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 28.01.2020

Nazwa oferenta: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP – Hufiec Bydgoszcz (Dworcowa 56; 85-010 Bydgoszcz)

Nazwa zadania: „Bydgoszcz jest Polska 1920” zuchowe spotkania z historią

Proponowana kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 6.02.2020 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692 e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: oferta

termin ważności: 30.01.-06.02.2020 r.