Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta złożona w trybie w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Oferta złożona w trybie w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej (ul. Foksal 3/5 nr l. 30; 00-366 Warszawa)

Nazwa zadania: Konkurs Młodych Dziennikarzy

Proponowana kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 28.01.2020 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692 e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: oferta

termin ważności: 21-28.01.2020 r.