Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 30 grudnia 2019 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 30.12.2019 r.

Nazwa oferenta: Europejskie Zrzeszenie Młodzieży (Fałata 120,87-100 Toruń)

Nazwa zadania: 100 Kobiet na 100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski

Proponowana kwota dofinansowania: 10.000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 10.01.2020 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692 e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: oferta

termin ważności: 3-10.01.2020 r.