Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 9 stycznia 2020r.

Oferta z dnia 9 stycznia 2020 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Nadgoplański

Nazwa zadania: WOJEWÓDZKIE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO W KRUSZWICY

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 21 stycznia 2020 r. na adres e-mail: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl

Oferta do pobrania tutaj