Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Delegaci V kadencja

L.p.

Powiat/organizacja

Nazwisko i  imię

Delegat/zastępca

1.

m. Toruń

Dorota Zawacka-Wakarecy

delegat

2.

m. Toruń

Marta Hewelt

delegat

3.

m. Toruń

Maciej Koziołocki

zastępca delegata

4.

m. Toruń

Piotr Marach

zastępca delegata

5.

m. Włocławek

Jan Eugeniusz Malinowski

delegat

6.

m. Bydgoszcz

Jolanta Pisarska-Bitowt

delegat

7.

m. Bydgoszcz

Anna Antoszak

delegat

8.

m. Bydgoszcz

Ewa Nowak-Hoppe

zastępca delegata

9.

m. Bydgoszcz

Łukasz Skąpski

zastępca delegata

10.

m. Grudziądz

Rafał Chylewski

delegat

11.

m. Grudziądz

Dorota Zydlewska

delegat

12.

m. Grudziądz

Rafał Falkowski

zastępca delegata

13.

m. Grudziądz

Mirosław Stochaj

zastępca delegata

14.

aleksandrowski

Grażyna Ochocińska

delegat

15.

aleksandrowski

Janina Rybicka

zastępca delegata

16.

brodnicki

Paweł Kubicz

delegat

17.

brodnicki

Joanna Rumińska

zastępca delegata

18.

bydgoski

Adam Brzozowski

delegat

19.

chełmiński

Ilona Borowska

delegat

20.

golubsko-dobrzyński

Małgorzata Mierzejewska

delegat

21.

golubsko-dobrzyński

Janusz Surmacewicz

zastępca delegata

22.

grudziądzki

Elżbieta Fabińska

delegat

23.

grudziądzki

Wacław Szramowski

zastępca delegata

24.

inowrocławski

Marek Słabiński

delegat

25.

inowrocławski

Dorota Pronobis

zastępca delegata

26.

lipnowski

Jerzy Zieliński

delegat

27.

mogileński

Violetta Skorupińska

delegat

28.

mogileński

Ewa Jaroszewska

zastępca delegata

29.

nakielski

Kamil Miśkiewicz

delegat

30.

nakielski

Paweł Gorecki

zastępca delegata

31.

radziejowski

Alicja Górczyńska

zastępca delegata

32.

radziejowski

Ewa Zofia Klimaszewska-Antos

delegat

33.

rypiński

Małgorzata Grodzicka

delegat

34.

rypiński

Karolina Topolewska

zastępca delegata

35.

toruński

Kazimierz Musiałowski

delegat

36.

toruński

Barbara Mońko-Juraszek

zastępca delegata

37.

tucholski

Michał Bucholz

delegat

38.

wąbrzeski

Mirosława Tomasik

delegat

39.

wąbrzeski

Anna Szatkowska

zastępca delegata

40.

żniński

Ryszard Ulatowski

delegat

41.

żniński

Jakub Kruzel

zastępca delegata

42.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Bohdan Kamiński

delegat

43.

44.

Związek Harcerstwa Polskiego

Beata Bardzińska

Paweł Biały

delegat

zastępca delegata

45.

46.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Daniel Brożek

Anna Geldarska

delegat

zastępca delegata