Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Publikacje

Model Kontraktowania Usług Społecznych to zupełnie nowy pomysł na kształtowanie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, ukierunkowany szczególnie na innowacyjne formy zlecania zadań publicznych. Jest to pierwsze w kraju tak kompleksowe rozwiązanie w tym zakresie, które możliwe jest do zastosowania bez względu na rodzaj i wielkość danej jednostki samorządu terytorialnego.


Model Kontraktowania Usług Społecznych udostępniony jest w postaci PORADNIKA (tutaj) i KREATORA (www.zlecaniezadan.pl).

PORADNIK to część teoretyczna Modelu, która opisuje jego główne założenia - czym jest Model, na jakie problemy odpowiada, dla kogo jest przeznaczony i jakie warunki należy spełnić, aby go wdrożyć. W PORADNIKU opisane są typy zlecania zadań oraz etapy.
Interaktywny KREATOR to część praktyczna, która umożliwia przejście przez opisany w PORADNIKU proces zlecania zadań zgodnie z Modelem. Atrakcyjność formy interaktywnej polega na tym, że przy pomocy KREATORA użytkownik uzyskuje gotowy raport, zawierający wyniki przeprowadzanych przez niego analiz dla wskazanego samorządu. Przy użyciu KREATORA, w praktyczny sposób zostaje wykonana analiza zmiany formy realizacji zadania publicznego. Jednym z narzędzi jest narzędzie badania efektywności ekonomicznej i społecznej, które pozwala w prosty sposób obliczyć czy dane zadanie opłaca się zlecić organizacji pozarządowej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamieszczamy poniżej raport “DOŚWIADCZENIA I EWALUACJA XIII FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO” wraz z rekomendacjami Forum, przygotowane przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.

Raport
Rekomendacje
Główny Urząd Statystyczny w roku 2009 przeprowadził badanie stowarzyszeń i fundacji (SOF-1). Ze względu na chęć podziękowania organizacjom za udział w tym badaniu został wydany folder informacyjny Podstawowe dane o stowarzyszeniach, fundacjach i społecznych podmiotach wyznaniowych w 2008 r., który zawiera analizę jego wyników.

Materiał przedstawiamy tutaj?