Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2015-10-08

Konsultujemy roczny i wieloletni program współpracy

Zarząd Województwa przyjął projekty rocznego i wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi. Do 21 października trwają konsultacje ww. dokumentów. Zapraszamy do udziału

Zarząd Województwa przyjął projekty "Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016" oraz Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.
Projekt rocznego programu przygotowany został przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego.

Projekt wieloletniego programu współpracy jest efektem dwóch dwudniowych spotkań warsztatowych, w których udział brali członkowie powołanego w tym celu
zespołu roboczego ds. opracowania wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wraz z pracownikami samorządu województwa wchodzącymi w skład zespołu roboczego współnie pochylili się nad problemami i potrzebami obu sektorów, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania dotyczące współpracy międzysektorowej w długofalowej perspektywie na lata 2016-2020.

Do 21 października br. trwają konsultacje ww. dokumentów. Zapraszamy do udziału

Po zakończeniu konsultacji obydwa dokument trafią pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do pobrania:

projekt rocznego programu współpracy na 2016 rok
formularz konsultacji

projekt wieloletniego programu współpracy na lata 2016-2020
formularz konsultacji