Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Wybór LSR

Poniżej przedstawiamy Państwu „kryteria wyboru lokalnych strategii rozwoju” uzgodnione zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) z instytucjami zarządzającymi programami i zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Na ich podstawie dokonany zostanie wybór Lokalnych Strategii Rozwoju finansowanych w ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.”

Kryteria wyboru LSR