Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Podręcznik dla LGD

Przypominamy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zatwierdził Podręcznik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w województwie kujawsko-pomorskim, który stanowi załącznik nr 9 do  SZOOP RPO WK-P.
Podręcznik skierowany jest w  szczególności do Lokalnych Grup Działania oraz innych podmiotów zaangażowanych we wdrożenie instrumentu RLKS w województwie kujawsko-pomorskim w celu zapewnienia osobom/podmiotom praktycznych narzędzi i wskazówek dotyczących jego realizacji.

DO POBRANIA
Treść podręcznika dostępna: tutaj
Załącznik do podręcznika (część 1) dostępny: tutaj
Załącznik do podręcznika (część 2) dostępny: tutaj