ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2011-01-18 Znamy już nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, wprowadzone zostały nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Nowe zasady wchodzą w życie z dniem 18 stycznia, co oznacza , że do ogłoszonych przed tym terminem otwartych konkursów ofert, stosuje się dotychczas obowiązujący druk oferty i pozostałe druki.

Zaznaczyć należy, że do trybu z pominięciem otwartego konkursu ofert od dnia 18 stycznia obowiązują nowe wzory dokumentów.
Wzór oferty realizacji zadania publicznego zamieszczamy tutaj
Wzór umowy na realizację zadania publicznego zamieszczamy tutaj
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego zamieszczamy tutaj

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel. (56) 62 18 371 , (56) 62 18 403
fax (56) 62 18 275

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2015 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi