ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Zbiórki publiczne

OD 18 lipca 2014 r. OBOWIĄZUJĄ NOWE ZASADY DOTYCZĄCE ZBIÓREK PUBLICZNYCH.

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,
obsługa zgłoszeń odbywa się wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez MAiC:

1. Obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych jest prowadzona wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

2. Pozwolenia na zbiórki publiczne zastąpione są zgłoszeniem zbiórki publicznej - decyzje wydawane przez różne organy administracji zostały zastąpione zgłoszeniem, dane ze zgłoszenie będą zamieszczone na portalu: http://zbiórki.gov.pl/zbiorki/index

3. Zgłoszenie, aktualizację danych, sprawozdanie można wysłać elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy, z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej, papierowej

4. Wszystkie informacje dotyczące zbiórek są dostępne na portalu http://zbiórki.gov.pl/zbiorki/index

5. Zbiórki elektroniczne (np. przelewy na rachunek bankowy, wpłaty online, wysyłanie sms'ów) można prowadzić bez dodatkowych formalności - nowa ustawa dotyczy wyłącznie zbiórek organizowanych bezpośrednio w miejscach publicznych

6. Obniżone zostały koszty związane z organizacją zbiórek publicznych - zniesiona została opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.


Wszelki informacje o nowej ustawie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: www.mac.gov.pl

Podstawa prawna: ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej (formularz sprawozdania do pobrania tutaj) dla organizacji i komitetów, które otrzymały pozwolenie na zbiórkę przed 18 lipca 2014 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa kujawsko-Pomorskiego w terminie jednego miesiąca od jej zakończenia.

O wynikach zbiórki publicznej należy poinformować w formie ogłoszenia w prasie lokalnej w terminie jednego miesiąca od jej zakończenia. Treść ogłoszenia winna zawierać: termin przeprowadzenia zbiórki, nazwę organu wydającego pozwolenie - datę oraz nr decyzji, formy zbiórki, wartość zebranych środków z podziałem na środki zebrane na rachunku bankowym, do skarbon (puszek kwestorskich), dary rzeczowe, cel na jaki zostały przekazane, dane przeprowadzającego zbiórkę.

Kopię ogłoszenia prasowego należy dołączyć do sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi