ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego może być przyznany imprezom lub wydarzeniom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne, a ich realizacja jest zbieżna z celami strategicznymi uchwalonymi w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W uzasadnionych sytuacjach Marszałek może zadecydować o przyznaniu Patronatu imprezom lub wydarzeniom, które nie spełniają wyżej wyszczególnionych kryteriów.
Patronat jest wyróżnieniem honorowym. a jego przyznanie nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

Wniosek o przyznanie  Patronatu  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy przesłać na adres: Gabinet Marszałka, Wydział Promocji i Informacji Europejskiej, Biuro Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, lub złożyć osobiście w sekretariacie Gabinetu Marszałka. Informacje w tym zakresie można uzyskać pod numeren telefonu (56) 62-18-469.

do pobrania:

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

tel. (56) 656 10 90

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2015 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi