ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-03-29 Konsultacje uchwały Sejmiku Województwa w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe.  

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 12/462/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r.
w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Pliki do pobrania:

projekt Uchwały Nr XLII/713/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe.

projekt uchwały Sejmiku

zał 1. , zał. 2, zał. 3, zał 4. , zał. 5, zał. 6, zał 7. , zał. 8, zał. 9,zał 10. , zał. 11, zał. 12,

 

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi