ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Forum organizacji pozarządowych województwa Kujawsko - Pomorskiego

XVI FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO– ZA NAMI
 
24 czerwca 2015 r. odbyło się XVI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku przedstawiciele trzeciego sektora spotkali się w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.
 
Przed rozpoczęciem obrad, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa wręczył nagrody w towarzyszącym corocznemu Forum konkursie "Wolontariat w akcji".
  
Organizatorem tegorocznego Forum były:  Stowarzyszenie Młode Dęby w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok".
 

XVI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego sfinansowane było ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVI FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – ZAPRASZAMY DO INOWROCŁAWIA


24 czerwca 2015 r. odbędzie się XVI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku przedstawiciele trzeciego sektora spotkają się w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.

Forum jest miejscem corocznego spotkania organizacji, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.
 
W programie tegorocznego forum przewidziano m.in. debatę przedstawicieli NGO i samorządu dotyczącą współpracy międzysektorowej. Działacze pozarządowi będą również mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach
tematycznych:
• SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w kontekście zadań dla NGO • Co nam mogą dać Rady Działalności Pożytku Publicznego • Jak współpracować dla budowy silnego sektora w regionie • Public Relacions w NGO: budowanie wizerunku organizacji • Jak współpracować z biznesem?
 
MIEJSCE: TEATR MIEJSKI w Inowrocławiu; ul. Plac Klasztorny 2
TERMIN: 24.06.2014 r., w godz. 10.00-17.00
ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Młode Dęby w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok.
 
Zgłoszenia na forum należy przesyłać
- drogą pocztową na adres STOWARZYSZENIE MŁODE DĘBY, Słaboszewko 9; 88-306 Dąbrowa, z dopiskiem: „ Forum 2015”
- lub e-mailem na adres st_mlode_deby@vp.pl do dnia 19 czerwca br. (oraz dostarczyć oryginał Karty Zgłoszenia w dniu Forum)
 
Zapraszamy również do udziału w konkursie "Wolontariat w akcji". Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne! Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Forum w Inowrocławiu. Zgłoszenia można przesyłać do Ośrodka Tłok do 17 czerwca. Formularze i regulamin konkursu do pobrania poniżej.
 
 
XVI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za nami XV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w  Grudziądzu (17-18 czerwca). Były to dwa dni inspirujących warsztatów i spotkań.

- Nie da się przecenić roli jaką w  przestrzeni publicznej naszego regionu odgrywają organizacje pozarządowe. Samorząd województwa od lat współpracuje z nimi przy realizacji wielu przedsięwzięć. Najlepsze inicjatywy i najbardziej interesujące działania wyróżniamy w ramach dorocznego konkursu „Rodzynki z pozarządówki”. Z udziałem partnerów organizujemy też specjalne forum będące platformą rozmów i wymiany doświadczeń dla pozarządówek. W tym roku spotkanie po raz pierwszy będzie miało wymiar międzynarodowy – mówi marszałek Piotr Całbecki.   

Po co są potrzebne rady pożytku publicznego, współpraca międzynarodowa szansą na rozwój NGO, czy należy liczyć tylko na sektor publiczny, jak angażować ludzi do aktywności w NGO, Strategia rozwoju województwa i  Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20014– 2020 w kontekście zadań dla NGO – to tylko niektóre z poruszanych podczas forum zagadnień.

Podczas sesji plenarnej zaprezentowali się goście z regionu partnerskiego województwa kujawsko-pomorskiego – Styrii (Austria). Marco Miedl z Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Regionu Styrii, Astrid Riegelnegg, Dyrektor Forum Młodzieży Styrii oraz Evelyn Kaindl-Ranzinger ze Stowarzyszenia Musis przedstawili tematy dotyczące współpracy międzynarodowej rozwijanej przez działające w  Styrii organizacje ze szczególnym uwzględnieniem sektora kultury i  młodzieży. Podczas warsztatów „Współpraca międzynarodowa szansą na rozwój NGOs” goście z Austrii przedstawili najlepsze przykładowe projekty międzynarodowe.

Organizatorem tegorocznej edycji forum było Grudziądzkie Centrum Caritas w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

XV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 17 – 18 czerwca 2014, Hotel Rad, ul. Chełmińska 144 w Grudziądz.

Program spotkania tutaj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Zapraszamy przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych i administracji publicznej z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w XV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tegoroczne Forum, które odbędzie się w dniach 17 – 18 czerwca 2014 roku w Grudziądzu to aż 2 dni inspirujących warsztatów i spotkań! Po co są potrzebne rady pożytku publicznego? Współpraca międzynarodowa szansą na rozwój NGO. Czy należy liczyć tylko na sektor publiczny? Jak angażować ludzi do aktywności w NGO. Strategia rozwoju i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20014 – 2020 w kontekście zadań dla NGO.
 
Ponadto podczas sesji plenarnej będzie miała miejsce prezentacja gości z regionu partnerskiego województwa kujawsko-pomorskiego – Styrii (Austria) w kontekście możliwości współpracy międzynarodowej sektora NGO!
To tylko część zagadnień jakie poruszane będą podczas warsztatów tematycznych prowadzonych przez praktyków i specjalistów!
Więcej szczegółów w załączonym programie oraz na stronie www.fop.tlok.pl
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: forum@tlok.pl
(UWAGA: aby wziąć udział w dwóch dniach forum, należy wypełnić osobne karty zgłoszeniowe na każdy dzień. Każdy uczestnik/czka wypełnia osobny formularz)

Z jednej organizacji/ instytucji mogą zgłosić się maksymalnie 3 osoby. Lista zakwalifikowanych osób zostanie opublikowana na stronie www.fop.tlok.pl w dniu 9 czerwca.
 
Na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca 2014 r. Wypełnione formularze można wysyłać drogą elektroniczną na adres forum@tlok.pl oraz pocztą tradycyjną na adres:
Grudziądzkie Centrum Caritas Im. Błogosławionej Juty
ul. Klasztorna 6, 86-300 Grudziądz
z dopiskiem: „Forum 2014″
 
Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
DO POBRANIA:

PROGRAM FORUM

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

XIV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 14 czerwca 2013 r. w Pałacu Bursztynowym we Włocławku. Spotkanie zorganizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku było sfinansowane ze środków województwa kujawsko-pomorskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami i raportem z XIV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rekomendacje z XIV Forum Organizacji Pozarządowych - do pobrania tutaj
Raport z XIV Forum Organizacji Pozarządowych - do pobrania tutaj
 

 
Forum miało charakter jednodniowej konferencji. Tematy spotkania zostały wybrane wspólnie przez organizacje pozarządowe z regionu. Zaplanowano wykłady, dyskusje i spotkania doradcze ze specjalistami. 

Wśród głównych tematów znalazły się zagadnienia związane z funkcjonowaniem Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz projektach zmian w odniesieniu do organizacji pozarządowych, środkach unijnych dla NGO w przyszłej perspektywie 2014–2020 oraz partnerstwie publiczno-społecznym. Doradcy udzielali konsultacji na temat uzyskiwania statusu OPP, źródeł finansowania działalności statutowej, organizacji zbiórek publicznych, wolontariatu oraz reprezentacji sektora. Podczas forum odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu „Wolontariat w akcji”.

 

                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach tematyki 
XIV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

14 czerwca 2013 r. we Włocławku odbędzie XIV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O tematyce Forum decydują organizacje pozarządowe poprzez uczestnictwo w konsultacjach (tutaj), które potrwają do 20 kwietnia 2013 r. Informacje można przesłać również drogą mailową lub pocztą tradycyjną.
 

Do 20 kwietnia b.r. przeprowadzona zostanie anonimowa ankieta, za pośrednictwem której można wskazać interesujący Państwa organizację temat. Wypełnienie ankiety zajmuje 1-2 minuty. Ankieta jest dostępna na stronie PCK we Włocławku www.pckwloclawek.org.pl, w zakładce formularz konsultacyjny (tutaj).

 
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie formularza online lub przesyłanie informacji drogą elektroniczną na adres forum@pckwloclawek.org.pl, pocztową na adres Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, ul. Zduńska 14, 87-800 Włocławek lub pod nr fax 54 231 46 65. Informacje nt. preferencji tematycznych mogą Państwo przekazać również telefonicznie w sekretariacie PCK we Włocławku pod nr 54 231 46 56.
 
Organizator Forum: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku

adres: ul. Zduńska 14, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 54 231 46 56, faks: 54 231 46 65
Pracownicy do kontaktu z organizacjami:
Joanna Waszak
Joanna Słomczewska
Karina Galińska
 
 
XIV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest sfinansowane ze środków Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez okres dziesięciu lat organizowane było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Od 2005 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zawiązał współpracę z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok", należącym do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i to właśnie ci partnerzy kontynuowali tradycję Forum w regionie. W roku 2010 inicjatywę organizacji przedsięwzięcia przejął Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W 2011 roku po raz pierwszy organizacja forum została powierzona organizacjom pozarządowym, zgodnie z postulatami organizacji czynnie uczestniczących w konsultacjach projektu programu współpracy na rok 2011. W tym celu ogłaszamy corocznie otwarty konkurs ofert pod nazwą "FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”.

W roku 2013 w ramach ww. konkursu wyłoniony został organizator tegorocznego Forum tj. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku.

Tegoroczne Forum jest również sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego a odbędzie się we Włocławku

  

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2017 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi