ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2017-11-30 30 tys. zł na realizację zadań związanych w zakresie „PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”- zapraszamy do składania ofert w trybie uproszczonym!

 

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia – Wydział Zdrowia – Biuro Zdrowia Publicznego ogłasza nabór ofert w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. trybie uproszczonym, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817z późn zm.), na realizację zadań związanych z „PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”

Kwota ze środków budżetu województwa, pozostająca do dyspozycji na dzień 30 listopada br. wynosi 30 000,00 zł.

Zadania będące przedmiotem ofert należy zrealizować do końca 2017 roku!

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2017 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi